Copywriting

 

Ceny za 1 NS (1800 znaků vč. mezer)

Články, rozhovory, texty pro newslettery (e-mailing), katalogy, propagační materiály atd.

700 až 1200 Kč/NS

 

Hodinová sazba: 600 Kč

Hodinovou sazbu účtuji u zakázek zahrnujících různé druhy textů (např. krátké reklamní texty, produktové texty do e-shopů, slogany atd.) a zakázek vyžadujících více času (rešerše, přepisy nahrávek apod.).

 

Copyediting

Redigování textů (tj. stylistická a základní gramatická úprava), editace v zájmu zkvalitnění textů, zvýšení srozumitelnosti a čtivosti, zefektivnění obsahu (naplnění marketingových a propagačních cílů textu, tj. zaměření na cílovou skupinu, klíčová slova), prodlužování/krácení atd.

250,- Kč/NS (možná je množstevní sleva)

 

Příplatek za rychlost

Požaduje-li klient dodání textu do 48 hodin nebo vyhotovení přes víkend,  připočítám k ceně práce 20 % z konečné ceny.

 

Ghostwriting

Cena za každou započatou NS je 145,- Kč. Při nutnosti průběžných konzultací se připočítává cena za konzultaci (viz níže).

 

Uvedené ceny jsou pouze orientační, protože ke každé zakázce je třeba přistupovat individuálně. Cenu tvořím podle:

  • Náročnosti práce (např. tvorba jednoduchého článku/přepis rozhovoru z nahrávky)
  • Potřeby rešerší (nutnost vyhledat podklady, studium podkladů, u kreativního copywritingu s ohledem na čas strávený vymýšlením názvů, sloganů atp.)
  • Rozsahu zakázky (při větším objemu textů, dlouhodobé spolupráci a u méně náročných témat je možná sleva)
  • Termínu vyhotovení (viz příplatek za rychlost).

Kalkulaci udělám individuálně před zahájením práce na projektu.

 

Doplňkové služby:

  • Vyhledání/zajištění fotografií – mohu domluvit vytvoření fotografií či jiných grafických materiálů přímo u grafiků, příp. na žádost klienta vyhledat vhodné fotografie na internetu. Cenu určí fotograf/grafik nebo sám klient (je možné např. vyhledat fotky s otevřenou licencí, jsou-li dostupné.
  • Jazyková korektura – v případě zájmu o bezchybné texty v českém jazyce mohu zajistit jazykovou korekturu. Cenu stanoví korektor.

Zajištění doplňkových služeb se účtuje hodinovou sazbou.

 

 

Konzultace

 

Úvodní konzultace

Z vaší strany: Hlubší představení projektu, vašich požadavků atd.

Z mé strany: Vysvětlení, jakým způsobem pracuji, uvedu představy o náplni práce pro vás.

Vzájemná diskuze o průběhu spolupráce, stanovení postupu, časového harmonogramu atd.

750,- Kč/hod.

 

Každá další konzultace

1000,- Kč za první hodinu, + 500,- Kč každá další započatá hodina

 

 

Jak fakturuji

 

U nových zákazníků po jistých zkušenostech preferuji uhrazení zálohy. Tu pak samozřejmě odečítám od konečné ceny zakázky. U stávajících zákazníků dle dohody fakturuji po dokončení zakázky, nebo (při dlouhodobé spolupráci) v určitém časovém rozmezí (např. jednou měsíčně).

Nejsem plátcem DPH.