Posudek literárního díla | Anna Burdová

Někteří z vás u mě poptávají revizi, nebo rovnou posouzení svého literárního díla. Děkuji za důvěru, kterou mi tím projevujete! Níže naleznete informace, za jakých podmínek tuto službu poskytuji.

 

Momentální vytížení: K dispozici cca od druhé poloviny září 2022.

Ráda pro Vás udělám buď stručné hodnocení rukopisu, které poskytne základní zpětnou vazbu (jestli je dílo dobré, nebo je potřeba na něm zapracovat, má-li šanci uspět u nakladatelů atp.) , nebo komplexnější posudek zahrnující analýzu literární formy, kompozice, postav, jazyka atd. a případná doporučení, jak dále postupovat. Podrobněji viz níže.

 

Předem upozorňuji, že ne vždy je v mých časových možnostech věnovat se vašemu rukopisu hned. Zároveň neposuzuji všechny žánry. Mohu vám ale příp. poradit, na koho se obrátit.

 

Stručná revize literárního díla

Výstupem je jednostránkový posudek (recenze) rukopisu. Tato služba počítá s posouzením monografie, nikoli povídek (u těch se musíme domluvit individuálně). Naopak u děl pro děti, sestávajících z několika pohádek, ji lze využít.

 

Rozsah díla: Cena služby: Doba vyhotovení posudku:
dílo do 144 000 znaků vč. mezer   900 Kč do 10 dnů od platby*
dílo od 144 001 do 270000 znaků vč. mezer 1200 Kč do 15 dnů od platby*
dílo od 270 001 do 450 000 znaků vč. mezer 1400 Kč do 20 dnů od platby*
dílo nad 450 000 znaků vč. mezer dohodou dohodou

*) Rozumí se počet pracovních dnů od připsání platby na účet.

 

Komplexní posudek literárního díla (monografie)

Výstupem je podrobný, pěti až desetistránkový posudek rukopisu, v závislosti na rozsahu díla.

 

Rozsah díla: Cena služby: Doba vyhotovení posudku:
dílo do 144 000 do 270 000 znaků vč. mezer 1900 Kč do 4 týdnů od platby
dílo od 270 001 do 450 000 znaků vč. mezer 2700 Kč do 4 týdnů od platby
dílo nad 450 001 do 540 000 znaků vč. mezer 3500 Kč do 4 týdnů od platby
dílo nad 540 001 znaků vč. mezer dohodou dohodou

 

Posouzení sbírky povídek

Zde je potřeba individuální domluva, protože jde o náročnější zakázku, která vyžaduje zhodnotit každou povídku zvlášť. Cenu proto stanovím poté, co se seznámím s rukopisem.

 

Co (ne)posuzuji

Žánry, které mě jako čtenářku neoslovují, a tudíž se v nich neorientuji natolik, abych mohla poskytnout kvalitní zpětnou vazbu, jsou sci-fi, fantasy a horory. Mohu však doporučit, kam se obrátit. Naopak ráda posoudím jakoukoli beletrii pro dospělé i pro děti.

 

Pin It on Pinterest

Share This