Počítače, telefony, tablety, a pak všechny ty sociální sítě… Kdo je nepoužívá, je mimo dění. Jestli my na nich nejsme moc závislí. – Je vůbec možné být závislý na něčem, jako je telefon nebo Facebook? Možná na nich trávíme víc času, než bychom měli, ale…

 

Taky to znáte? Skupina lidí sedí v restauraci a místo, aby si povídali spolu, všichni (nebo alespoň někteří z nich) koukají do telefonu. To asi zrovna sdílí, kde a s kým jsou, a pod daným příspěvkem si v komentářích vyměňují dojmy. Nebo jiná situace – maminka v parku strká kočárek, ze kterého kouká asi roční prcek a nadšeným „haf, haf“ oznamuje, že vidí pejska. Maminka ho ale nevnímá, protože kouká do mobilu.

 

Je, nebo není to závislost na moderních technologiích? Právě touto problematikou se ve své knížce Neodolatelné zabývá vysokoškolský pedagog a jeden z předních amerických marketérů Adam Alter. Závislost má podle něj patologičtější podobu, přesto má naše pozornost věnovaná více než okolí třeba mobilnímu telefonu dalekosáhlé následky. Alter upozorňuje, jaké dopady má třeba právě na výchovu a psychosociální vývoj dětí. Popisuje mimo jiné i (dnes už téměř standardní) situace, kdy mladí lidé řeší konflikty přes sociální sítě, protože nedokáží svému oponentovi čelit v reálném prostředí.

 

Podle ankety, o níž se Adam Alter v knize Neodolatelné zmiňuje, by se většina dotazovaných lépe vyrovnala s vlastním úrazem, než s rozbitým telefonem.

 

Jak vypadá závislost na moderních technologiích?

dívky s mobily

???????????????????????????????????????????????????????????

Závislost je podle Altera něco, co spíše vnímáme v kontextu s jiným typem lidí a věcí. Závislým se může stát hlavně člověk s nižším stupněm vzdělání, nebo někdo, kdo řeší určité problémy. Východisko z nesnází přitom hledá v drogách, alkoholu nebo herních automatech. Že by se vzdělaný člověk, který má dobré zaměstnání a spokojený rodinný život, stal závislým na něčem, jako jsou moderní technologie a internetové aplikace?

Ano, skutečně tomu tak je. Adam Alter uvádí konkrétní případy – např. mladá, půvabná učitelka s dvěma magisterskými tituly, která se stala závislou na nakupování přes internet. O její závislosti nikdo z blízkých nevěděl do okamžiku, kdy se neúnosně zadlužila.

Jedním ze znaků tohoto druhu behaviorální závislosti je právě to, že si ji nikdo v okolí nemusí všimnout. Zatímco člověk pod vlivem návykových látek je poměrně nápadný, člověk s behaviorální závislostí v podstatě může vést dvojí život (reálný a virtuální), aniž by si toho (i v nejbližším okolí) někdo všiml. Vše se odhalí až ve chvíli, kdy závislost vyústí v problém, jakým byl v případě zmíněné učitelky dluh za online nákupy.

 

Jak často lidé berou telefon do ruky?

Graf - průměrná doba strávená na mobilním telefonu.

A jak často vy? Na měření času stráveného s telefonem v ruce existují měřicí aplikace, např. Screen Tracker, QualityTime, Frequency a další (žádnou jsem osobně nezkoušela, proto nemohu doporučit).

 

 

 

Čím to je, že jsou tak neodolatelné?

Adam Alter odhaluje mechanizmy, které ovlivňují naše vnímání moderních technologií. Jsou to určité vzorce chování, které jsou nám vlastní, a předurčují nás k tomu, abychom na konkrétní podněty reagovaly určitým způsobem.

Zkoumáním lidských reakcí a chováním v různých situacích se vědci zabývají už po desetiletí a jejich poznatky hojně využívají četná průmyslová odvětví, včetně odborníků, kteří vyvíjejí mobilní a počítačové systémy a aplikace. Všechno je hra barev, zvuků, jednoduchosti při používání atd. Touto problematikou se v rámci jednotlivých firem zabývají týmy lidí, kteří při četných testech vyhodnocují chování a reakce uživatelů během používání softwaru. Na základě výsledků pak nástroje vylepšují tak, aby byly „uživatelsky přívětivé a byla radost s nimi pracovat“.

 

Steve Jobs svým dětem nedovolil používat iPad. Byl si vědom, že přístroj je laděný tak, aby ho uživatelé nechtěli dát z ruky. A této závislosti vlastní potomky vystavovat nehodlal.

 

Přes dotykovou obrazovku z vlastního gauče do celého světa

Není to však jen radost, ale i uspokojení, které nám moderní technologie přinášejí. Usnadňují nám život, zkracují vzdálenosti, jejich prostřednictvím se můžeme podívat takřka do celého světa, zpřístupňují nám dříve nedostupná potěšení a služby, vše je rychle a jednoduše na dosah. Činnosti, které na počítačích ještě před takovými 10 nebo 15 lety trvaly dlouhé minuty či hodiny (třeba stahování hudby a videí) jsou dnes otázkou okamžiku.

Pokud se vám to zdá jako chabý argument, Adam Alter vám vysvětlí princip bezděčné kalkulace úsilí a přínosu –podvědomého procesu, díky němuž vyhodnotíme, že daná činnost není tak složitá, abychom ji nemohli udělat (a dělat ji opakovaně). Třeba takové lajknutí na Facebooku nás žádnou námahu nestojí a přitom máme dobrý pocit, že jsme vyjádřili svůj názor na daný post. A to je jen lajknutí. Co potom takový online nákup…

 

 

Už jste slyšeli o nomofobii? Nomofobie je strach z toho, že nebudete mít telefon po ruce.

 

 

 

 

Kniha, která vám pomůže otevřít oči

Alter kapitolu za kapitolou uvádí příklady, jak se lidé stávají závislí např. na drogách, hazardu, počítačových hrách apod. Rozkrývá přitom až geniálně jednoduché metody, jimiž tvůrci těchto „udiček“ chytají své oběti (nebo, mírněji řečeno, klienty, zákazníky). Za vším stojí hlubší, nebo alespoň základní znalost psychologie – vzorců chování v určitých situacích. Stačí trocha šikovné manipulace a neodolatelná past je na světě.

I když třeba objektivně vyhodnotíte, že nejste na moderních technologiích závislí, kniha Neodolatelné vám určitě v mnoha ohledech otevře oči. Možná se po jejím přečtení (alespoň dočasně, než vyprchají první dojmy) budete dívat na virtuální svět trochu jinak a spousta věcí vám najednou bude připadat průhledná – jak podbízivý je určitý obsah, jak čitelná je koncepce té či oné aplikace.

Kniha Neodolatelné zároveň odhaluje, jak závislost na moderních technologiích vzniká, jak se jejímu rozvoji vyhnout a také to, jak by se poznatky, které se dnes využívají, k vytváření ještě lákavějších aplikací daly využít k bohulibějším účelům.

 

Neodolatelné - přebal knihyAdam Alter: Neodolatelné
Název originálu: Irresistible (2017)
Host, 2018
370 stran, brožovaná.

 

 

Foto: Flickr (Some Rights Reserved), GoodFreePhotos.com (CC0 Public Domain), HostBrno.cz

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This