O seniorech se v souvislosti s koronavirovou pandemií mluví jako  o jedné z nejzranitelnějších skupin. Je to ale důvod izolovat je od zbytku světa? Nejsou nakonec dopady s tím související psychické zátěže daleko horší než nemoc samotná?

S Mgr. Kateřinou Bohatou, vedoucí linky pro seniory Centra ELPIDA, jsem si povídala také o tom, jak seniory ve svém okolí může podpořit kdokoli z nás. Jak totiž připomíná i Kateřina Bohatá, za pojmem “senior” se neskrývají jen anonymní lidé, které společnost někdy tak trochu hází do jednoho pytle jako nemohoucí a zranitelné osoby, ale jsou to naši sousedé, přátelé a v neposlední řadě členové naší rodiny.

  • Jak seniory pozvednout na duchu, pokud s nimi můžeme být v kontaktu jen na dálku?
  • Co (ne)říkat, když např. voláte svým vzdáleným rodičům? Čím je podpořit a co naopak v hovoru nerozdmýchávat, pokud ve vašem vzájemném vztahu něco neladí?
  • Co můžou dělat pečovatelky a pečovatelé, kteří mají jen minimum času věnovat se seniorům v jim určených zařízeních? Jak je i v krátkém časovém okénku povzbudit na duchu?
  • Co na druhou stranu pečovatelé mohou udělat pro to, aby lépe snášeli nápor v práci v kombinaci s povinnostmi a těžkostmi soukromého života?

 

A ještě zmíněné kontakty.

Bezplatná linka seniorů Elpida: 800 200 007

Adresa pro online komunikaci: linkasenioru@elpida.cz

 

V případě, že nejde o krizové situace a senior si chce jen popovídat, je zde také linka Návštěv POTMĚ. Na telefonu 739 228 831 můžete objednat a náš vybraný návštěvník vám bude pravidelně volat.

Pin It on Pinterest

Share This